Från ekologiskt
odling till färdig textil

Var dags glädje För älskade hem


Hållbarhet och miljö står högt på agendan idag och allt fler konsumenter frågar efter alternativ till slit och släng. För oss på Sveriges äldsta linneväveri är detta dock inga nyheter! Från vårt väveri i Horred, Viskadalen, har vi sedan starten levererat kvalitetstextilier, som tål att användas och älskas i många år.

Global Organic Textile Standard (GOTS) är en världsledande standard för miljömärkning av textiler.
GOTS kriterier för textil miljömärkning ställer krav som säkerställer ekologisk och social status från
skörd av fiber genom alla produktionssteg med full spårbarhet fram till färdig produkt.
En trovärdig försäkran till dig som konsument.

Ekologiskt, miljömärkt och närproducerat i Sverige

Odling utan bekämpningsmedel

Vid ekologisk odling används inga kemiska bekämpnings­medel. Arbetarna på de certifierade bomulls­odlingarna har rätt att organisera sig fackligt, har löner som går att leva på och en god arbetsmiljö enligt GOTS kriterier.
Odlingarna kontrolleras löpande av GOTS.

Färgning med godkända pigment

Vid färgning av våra garner används endast färgämnen som är godkända av GOTS. Vi färgar med reaktiva färgämnen och använder oss av konfärgning, vilket förbrukar mindre mängd vatten i färgningsprocessen jämfört med till exempel hankfärgning. Färgeriet kontrolleras löpande av tredje part IMO i Schweiz.

Miljöcertifierad tillverkning 

I vår produktionsanläggning i Horred görs varpning, vävning, beredning och sömnad. Samtliga processteg
är godkända av GOTS. Våra garner håller en mycket hög kvalitet, är kammade, ringspunna och tvinnade,
allt för att ge en textil som tål många tvättar och håller sig lika fin, år efter år. Ekelunds kontrolleras löpande
av tredje part IMO i Schweiz.